top of page

Projektadministration

Projektstöd och byggledning

Vi har en lång erfarenhet inom projektstöd och kan bistå dig med professionellt stöd i ditt projekt. Genom vår erfarenhet inom projektstöd kan vi hjälpa dig med t.ex. kostnadstyrning, detaljplaner, reglering av entreprenader, mätreglering enlig AMA mätregler. Vi besitter dessutom juridsk kompetens inom det avsedda lagområdet.


 

Inköp

Vill du vidareutveckla dina affärer inom inköpsområdet och förbättra företagets inköpsförmåga? Vi hjälper dig att upprätta avtal med dina underentreprenörer och erbjuder stöd i inrikes så väl som internationella inköp.
Vi kan leda inköps- och logistikprojekt där vi säkerställer den långsiktiga strategiska planeringen och utvecklingen av företagets verksamhet.


 

Anbudskalkylering

Vi har en lång erfarenhet av kalkylering inom mark- och anläggning. Vi utför anbud från förfråga till färdig offert. Dessutom utför vi risk- och möjlighets analys i anbudsskedet. Även en professionell redovisning av kalkyleringen framställs, där nettokostnader, omkostnader och slutsidan presenteras i kalkylverktyget MAP.

Vi utför anbud både mot privata och offentliga sektorn.

bottom of page